FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. )

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Jméno a příjmení:    ...........................................................................................

E-mail:  ...............................................................

Adresa:     ...........................................................

Telefon:      ..........................................................

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: .......................................................

..............................................................................................................................................................

Datum objednání:  ..........................................

 

PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:

Peníze mi vraťte na bankovní účet č. .................................................... vedený u …………….banky.

 

 

Datum:

Jméno a příjmení:............................................               Podpis ......................................................

                                                                                    (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)