Chlorella pyrenoidosa

Vitální organismus nabitý sluncem

Přeji všem krásný  den u počteníčka o chlorelle.

Pro mě je chlorella stabilitou a klidnou, pečující maminkou. Vzpomenu-li si na dobu, kdy jsem přestala užívat léky a dostavily se u mě příšerné abstinenční příznaky, vím na 100%, že chlorella mi pomohla. Polykala jsem pár dní i 120 tablet chlorelly denně. Poté jsem snížila na 80 tablet denně - to byla doba asi 2 měsíců a dnes jsem na příjemných 30-40 tabletkách (což je jen 10 gramů).

A teď tedy o chlorelle samotné. Chlorella je jednobuněčná, sladkovodní řasa, která patří mezi nejstarší organismy na Zemi.

Dlouho zůstávala pouhou položkou v seznamu druhů obývajících planetu a o jejích mimořádných účincích se toho mnoho nevědělo. Důvod byl jednoduchý – chlorella má velmi pevnou buněčnou stěnu, která způsobuje, že živiny uvnitř jsou pro naše tělo jen těžko dostupné. Až v roce 1940 vyvinuli japonští vědci technologii umožňující rozlomení buněčné stěny, aniž by při tom došlo k rozkladu obsažených živin. Díky tomu mohl svět začít využívat jeden z nejúčinnějších prostředků, který nám příroda nabízí.

V Japonsku je chlorella nejprodávanějším potravním doplňkem. Důvod obliby je jednoduchý – chlorella je velmi bohatý zdroj živin (obsahuje okolo 60% proteinů), obsahuje vůbec nejvíc chlorofylu z celé rostlinné říše, a jde o mimořádně účinný detoxikační prostředek, který má příznivý vliv na celou řadu procesů v lidském organismu.

ěstování chlorelly je navíc relativně snadné. Pokud má příznivé podmínky v podobě čisté filtrované vody a dostatek slunečního záření, množí se až neuvěřitelně rychle. Na začátku měří 2-3 mikrony (mikron je tisícina milimetru), postupně vyroste až na velikost 8-10 mikronů a poté dojde k buněčnému dělení. Tento cyklus trvá 20-24 hod. Během dne může populace této řasy vzrůst až na 4násobek, což je v rostlinné říši ojedinělé tempo.

Takže šetrné zpracování technologií STEAM a následné slisování patentovým postupem do tabletové formy, díky kterému nejsou nutná žádná pojiva, plniva ani konzervační látky, zajišťuje Green Ways prvenství v čistotě a prospěšnosti nabízené řasy.

Chlorelly ovšem existuje spousta druhů – vulgaris, kessleri, pyrenoidosa. Firma GW nabízí řasu pyrenoidosu, neboť je nejlépe potravinářsky využitelná a obsahuje nejvíc růstového faktoru - CGF – Chlorella Growth Faktor. Je to komplex látek, který je zodpovědný nejen za nezvykle vysoké reprodukční schopnosti této řasy, ale zároveň dokáže podporovat buněčný růst a regeneraci v lidském těle.

Tím může chlorella pomoci zpomalit stárnutí a je účinnou prevencí řady degenerativních a civilizačních onemocnění.

Chlorella velmi účinně přírodním způsobem podporuje imunitu. Odborníci ji nazývají „modifikátorem biologické odpovědi“ pro její schopnost zvyšovat kapacitu imunitního systému, zvláště pak u lidí, kteří jsou vystaveni negativním účinkům stresu.

A ještě bych dnes, už jen v krátkosti, chtěla zmínit úžasnou detoxikační vlastnost chlorelly. Naše tělo sice má přirozené detoxikační schopnosti, ale narůstající znečištění ovzduší, vody a potravin jej neúměrně zatěžuje. Chlorella patří mezi nejúčinnější detoxikační prostředky. Díky vysokému obsahu chlorofylu a speciální vlákniny obsažené v buněčné stěně podporuje vylučování pesticidů, dioxinů, těžkých kovů, zbytků léků, toxinů z cigaret, toxických produktů metabolismu vznikajících v tlustém střevě a dalších škodlivin.

A jedna citace na závěr: „Tato řasa o velikosti červené krvinky je odvěký, vitální a neuvěřitelně přizpůsobivý organismus. Je to zelená buňka kypící životem. Je obdařena právě těmi vlastnostmi, kterých se dnešnímu, unavenému světu nedostává, a pravidelným užíváním její vlastnosti postupně získáme.“

Tak pod to se podepisuji, hned si jdu jednu, nebo hrst 🙂 zase dát.