Ječmen a enzymy

Je ječmen živou vodou?

Já osobně ječmen miluji kvůli enzymům. Ty mi vrátili chuť do života a to doslovně.

Enzymy slouží jako roznětky chemických reakcí. Díky enzymům je ječmen "živou vodou". Všichni se rodíme s jakousi "enzymatickou bankou", naše tělo je nedokáže vyrobit.

Tepelně zpracované potraviny enzymy neobsahují, a navíc postupně vyčerpávají naše enzymatické zásoby. Pokud tedy tělu neposkytneme stravu s enzymy (exogenní), je třeba na její trávení použít enzymy vlastní (endogenní). Neznám moc lidí, kteří by opravdu jedli dostatek zeleniny ať v zimě nebo v létě. A ječmen náš deficit vlastně doplňuje.

Ječmen Green Ways obsahuje víc jak 22 živých enzymů. V produkci zkoumané enzymy jsou: aspartáza, aminotransferáza, kataláza, cytochromoxidáza, DNáza, RNáza, acidooxidáza, hexokináza, dehydrogenáza, reduktáza, peroxidáza, fosfatáza, fosfolipáza, polyfenoloxidáza, dismutáza, transhydrogenáza.

Mnoho lidí doplňuje vitamíny i enzymy synteticky upravenými doplňky stravy a multivitamíny. Mezi přírodními a umělými vitamíny (i když vám je dá zdravotní pojišťovna zadarmo!) je ale obrovský rozdíl. V přírodní stravě je přítomno MNOHO faktorů. Jestliže jíme takové jídlo, nebo užíváme např. ječmen - vysušenou šťávu z mladého ječmene (nikoli sušenou travní vlákninu) nebo jiné potravinové doplňky z přírodních zdrojů získané, získáváme tím všechny činitele - ty známé i ty dosud neznámé.

Člověkem vytvořené umělé doplňky jsou kombinací několika oddělených činitelů, které nemají celistvou působnost přírodních faktorů. Nejsou-li ve stravě všechny známé i neznámé nepostradatelné faktory, vezmou si je umělé vitamíny přímo z těla. Můžeme se zpočátku cítit velmi dobře, ale jakmile tyto faktory "dojdou", cítíme se hůře než předtím. Účinek umělých vitamínů je podobný účinku drog - tělo pouze stimulují, ale nevyživují. Věda se tomu, co dokáže příroda, ani o píď nepřiblížila.

Když se na to podívám s odstupem a nezaujatostí, vidím jednu zásadní věc. Moderní medicína je na velmi vysoké úrovni a přesto počet nemocných stoupá, onemocnění postihuje mladé lidi a děti, přibývá úmrtí mladých lidí. Moji dva spolužáci ze základní školy již nežijí!!! A to jim nebylo ani 40 let! Kvalita života ve stáří je sice hodně populární téma, ale pravda je taková, že kvalita není žádná, pokud se od mládí nepěstuje. Vše se odvíjí od výživy.

Nechť jídlo je tedy vaším lékem.