Kam nechodí slunce, chodí doktor

jak práce pod umělým osvětlením přináší veliký deficit

Nenalítněte prosím na rady, i kdyby z úst odborníka vyslovené, že sluníčko je nebezpečné. Bez slunce, vody, vzduchu a včel, bychom dlouho živí nebyli. Vyvarujme se extrémům, použijme UV ochranu, nebo buďme chráněni zevnitř zelenými potravinami a dar slunce přijímejme s otevřenou náručí. Pak nebude potřeba doplňovat vitamín D, připravený v továrně a dobře zaplacený reklamou a kupujícími.

Když to vezmu z pohledu greenwaysáka, a člověka vděčného za kvalitní život, pak to řeknu ještě jinak - bez slunce by neproběhla fotosyntéza v rostlinách a ječmen by nebyl tak nabitý chlorofylem, jak je. Díky tomu, že ho pijeme, dostává naše tělo potravu čistou a bohatou na cenné látky a ještě se zavodňuje, takže pití ječmene je dvojnásobně užitečné.

Když už jsem se o ječmeni tak rozepsala, budu v tom pokračovat i nadále.

Ječmen GW je zásaditý nápoj. Znamená to, že obnovuje acido-alkalickou rovnováhu a tak působí proti překyselení těla. Ječmen je pěstován na ploše bývalého sladkovodního jezera v USA, na více než 1100 hektarech panenské půdy.

Mladý ječmen má vysoký obsah vitamínů. Víme, že spousta vitamínů je varem nebo oxidací zničena nebo snížena při přípravě jídla. Jenže vitamíny v Ječmeni GW zůstavají téměř nedotčené. Je to způsobeno pěstováním organickou cestou (tj. zásadně bez použití pesticidů a herbicidů) a šetrnou sklizní a zpracováním.

Green Ways sklízí mladé listy ječmene v době, kdy dosahují 20-25 cm, neboť v této prvotní fázi růstu vykazují nejvyšší obsah aktivních složek. Při délce 40 cm již výtěžnost látek výrazně klesá. Navíc mladý ječmen ještě nezakládá klas a proto je jeho pití vhodné i u lidí se zvýšenou citlivostí na lepek. Listy jsou sklizeny, opláchnuty, vylisovány a získaný extrakt se necelé 2 minuty suší pouze při teplotě 31°C. Tím vznikne 100% čistý a nepasterizovaný prášek pro přípravu živé šťávy jemné chuti.

Zpracovatelský proces umožňuje získat "živou" zelenou šťávu, skutečnou rostlinnou mízu. Účinné složky nejsou poškozeny a je to dosud nejšetrnější způsob zpracování. Od okamžiku sklizně přes vylisování , vysušení do vakuovaného zabalení suroviny neuplynou víc jak 2 hodiny!

Dr. Hagiwara o mladém ječmeni prohlásil: "Jeho pomoc u široké škály nemocí ukazuje, že rostlinná míza podporuje optimální fungování těla a nezaměřuje se na určité nemoci, jak to dělají léky."

Pro mě je ječmen jedinečný díky vysokému obsahu enzymů. Ječmen GW jich obsahuje víc jak 20. Bez enzymů dojde k narušení všech životních funkcí - trávení, dýchání, pohybu atd. Většina komerčně dostupných enzymatických přípravků (i těch na systémovou enzymoterapii) se získává z krve, orgánů a tkání živočichů. Mnozí odborníci tyto zdroje zpochybňují a doporučují ryze "rostlinnou enzymoterapii".

Bývaly doby, kdy mi stačilo jen ječmen jíst. Nazajímala jsem se o jeho původ, pěstování a sklizeň. Nenapadlo by mě se v tom tak šťourat. Jenže když jsem studovala pěstování a výrobu ječmene, fascinovalo mě, jak je tato informace svým způsobem zásadní. Jak si dá někdo takovou práci, aby pěstoval kvalitní ječmen, který pak přináší veliký užitek.

Příběh ječmene mě přivedl k pochopení vlastní zodpovědnosti za zdraví své, ale navíc za zdraví svých dětí. Že jsem to já, matka, která ovlivňuje, co mé děti budou jíst. Že je vychovávám, předávám hodnoty, vedu k vlastnímu názoru a rozvíjím jejich zorné pole, názory. Já jsem pro ně tím vzorem.  Je to veliká zodpovědnost být matkou a vědět, jak moc dokážeme ovlivňovat životy svých dětí a jejich dětí atd, atd.

Generace.

Hodnoty.

Na kom to stojí? Vím, že pouze na nás.